Company
Industry
Technology
   
   
   
   
News home >
中国石油认购澳大利亚LNG有限公司股权
Creatime: 2011/2/9 13:00:22
 


 [2011-01-27 ]

 
    1月27日,中国石油集团寰球工程公司(简称“寰球工程公司”)认购澳大利亚Liquefied Natural Gas Limited (简称“LNG有限公司”)部分股权框架协议签字仪式在北京举行。寰球工程公司本次认购股份约占配售完成后LNG有限公司已发行普通股的19.9%,成为LNG有限公司最大股东。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPYRIGHT 2010 BY PANSHI CHEMISTRY CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED [admin]